Metin EKMEKCİ

Fakülte Sekreteri
Dahili: 2020
e-posta: ekmekci[@]sinop.edu.tr

Cengiz DEMİR

Kütüphane Görevlisi
Dahili: 2040
e-posta: cdemir[@]sinop.edu.tr

Adem ÇELİKOĞLU

Öğrenci İşleri Bürosu
Dahili: 2013
e-posta: acelikoglu[@]sinop.edu.tr

Funda KARABAL

Öğrenci İşleri Bürosu
Dahili: 2011
e-posta: fundak[@]sinop.edu.tr

Turgay ÖZTÜRK

Öğrenci İşleri Bürosu
Dahili: 2012
e-posta: turgayozturk[@]sinop.edu.tr

Fikri ÖZKAYNAR

Bölüm Sekreterliği
Dahili: 2009
e-posta: fozkaynar[@]sinop.edu.tr

Banu EVREN

Yazı İşleri
Dahili: 2008
e-posta: bevren[@]sinop.edu.tr

Emine ÇELİKOĞLU

Yazı İşleri
Dahili: 2007
e-posta: ecelikoglu[@]sinop.edu.tr

Ayşe KOÇAK

Tahakkuk
Dahili: 2028
e-posta: akocak[@]sinop.edu.tr

Süleyman YEL

Teknisyen
Dahili: 2010
e-posta: suleymanyel[@]sinop.edu.tr

Cihat YAVUZ

Fotokopi Sorumlusu
Dahili: 2015
e-posta: cyavuz[@]sinop.edu.tr

Hüseyin ÜNLÜTÜRK

Tahakkuk-Taşınır
Dahili: 2016
e-posta: hunluturk[@]sinop.edu.tr

Aycan ÖZDEMİR

Dekan Sekreteri
Dahili: 2021
e-posta: aozdemir[@]sinop.edu.tr

Candan ERTEK

Daimi İşçi (Yardımcı Hizmetler)
Dahili: 2000
e-posta:

Hüseyin ÖZTÜRK

Daimi İşçi (Yardımcı Hizmetler)
Dahili: 2000
e-posta:

Nurcan EROL

Daimi İşçi (Yardımcı Hizmetler)
Dahili: 2000
e-posta:

Serdar TAŞTUTAN

Daimi İşçi (Yardımcı Hizmetler)
Dahili: 2000
e-posta:

Yasemin YAVUZ ÇELİK

Daimi İşçi (Güvenlik)
Dahili: 2041
e-posta:

Sinan KABAN

Daimi İşçi (Güvenlik)
Dahili: 2041
e-posta: