2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. Maddesi, Yükseköğretimin planlanması, programlanması ve düzenlenmesinde ana ilkeleri belirlemektedir. Yükseköğretim Kanunu’nun 5. Maddesinin (a) bendi uyarınca, “Öğrencilere, ATATÜRK İnkılâpları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.” Aynı maddenin (i) bendi uyarınca “Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur.” Bölümümüz, bu doğrultuda, Sinop Üniversitesi’nin fakülte ve yüksekokullarının birinci sınıflarında iki yarıyıllık “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” derslerini okutmaktadır.