MİSYONUMUZ

Öğrencilerin “Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı” olarak yetiştirilmelerini sağlamak.

VİZYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesi ve sonrasına ait tarihi kaynakları tarih metodunu kullanarak, objektif bir yaklaşımla ele alarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında bilimsel araştırma ve inceleme yapmak.